Quản lý trường học

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

BẤT ĐỘNG SẢN HVHC

Hotline:

0988 103 136

Dịch vụ

Quản lý trường học

DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TRƯỜNG HỌC:

Quản trị trường học là một lĩnh vực chuyên biệt, đòi hỏi tính chất chuyên môn, kinh nghiệm và sự liên kết quốc tế.

Chúng tôi giúp trường học thành công như thế nào?

HVHC hợp tác với bạn để đảm bảo công tác quản trị và vận hành trường học đi theo đúng định hướng của bạn. Chúng tôi làm việc cùng với lãnh đạo trường, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh để họ thấu hiểu mục tiêu và sứ mệnh của nhà trường.

Chúng tôi hỗ trợ thiết lập điều lệ của nhà trường đến kết nối cộng đồng, HVHC hỗ trợ tất cả các khía cạnh trong hoạt động của trường học.

Chúng tôi xử lý mọi khía cạnh từ xác định và đổi mới cơ sở giảng dạy, cân đối tài chính, quản trị hội đồng, marketing, quan hệ công chúng và nguồn nhân lực đến phát triển chương trình giảng dạy, tuyển sinh, đánh giá và phát triển chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi và nền tảng cho mọi thứ chúng tôi làm là: chất lượng giáo dục tuyệt vời.

Chi tiết gói dịch vụ quản lý và vận hành trường học

1. Lựa chọn giáo trình giảng dạy

Lựa chọn giáo trình giảng dạy có yếu tố quyết định thành công của nhà trường.

Đối với các trường giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thì cần tuân thủ theo đúng quy định, có những phần nào cần cải biến trong phạm vi luật pháp cho phép và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh? Lựa chọn chương trình tiếng Anh tăng cường nào để đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh và các phụ huynh với mong muốn du học trong tương lai?

Đối với các trường song ngữ và quốc tế sẽ sử dụng các chương trình đào tạo nào? Hệ thống giáo trình IB (International Baccalaureate) hay Cambridge (CIE), Pearson Edexcel của Anh Quốc? Ngày nay khá đa dạng cho sự chọn lựa giáo trình quốc tế, các trường thông thường sử dụng các giáo trình và hệ thống đánh giá GSSE và A level Anh Quốc hoặc các chương trình của Hoa Kỳ và Canada… Tuy nhiên lựa chọn chương trình nào để tiết kiệm chi phí cho nhà trường, phụ huynh và đạt hiệu quả học tập cao nhất cho các em học sinh cần sự nghiên cứu chính xác của chúng tôi theo nhu cầu của địa phương để có được sự lựa chọn tối ưu.

Chúng tôi giúp nhà trường kết nối với các đơn vị cung cấp giáo trình quốc tế và hỗ trợ quá trình chuyển giao các chương trình này cho nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng giảng dạy

Nâng cao chất lượng giảng dạy chính là nhiệm vụ trọng tâm trong việc quản trị trường học. Đây chính là giá trị cốt lõi đối với nhà trường.

Các gói liên quan đến chất lượng giảng dạy bao gồm việc xây dựng triết lý đào tạo của nhà trường, tái đào tạo giáo viên, cập nhật và đổi mới chương trình, hỗ trợ việc kết nối giữa giáo viên, nhân viên Việt Nam và khối giáo viên quốc tế.

Để đánh giá chất lượng giảng dạy chúng tôi cung cấp:

– Hệ thống đánh giá chất lượng học sinh

– Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của học sinh đối với thầy cô giáo và nhà trường

– Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của phụ huynh học sinh.

3. Dịch vụ tài chính

HVHC phát triển các dịch vụ tài chính để hỗ trợ các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Chúng tôi tư vấn quản lý tất cả các hệ thống tài chính của trường:

– Phát triển, giám sát hoạt động ngân sách hoạt động vốn

– Thiết lập hệ thống kế toán trường học

– Phối hợp báo cáo tài chính và lưu trữ hồ sơ

– Xử lý nhu cầu mua hàng

– Cung cấp hỗ trợ hậu cần cho kiểm toán tài chính

– Giám sát quản lý rủi ro và bảo hiểm (tòa nhà, trách nhiệm pháp lý, cán bộ, lỗi / thiếu sót, v.v.)

– Quản lý tài chính, bao gồm các hồ sơ vay và cho vay

– Lập kế hoạch ngân quỹ

– Quản lý báo cáo tài chính và báo cáo quản trị

4. Marketing, Quan hệ công chúng và Truyền thông

HVHC hỗ trợ trong việc tạo và triển khai các kế hoạch marketing, quan hệ công chúng và truyền thông cho nhà trường. Được thiết kế để thu hút các gia đình, tài liệu của chúng tôi tăng cường ghi danh và duy trì học sinh thông qua truyền thông chất lượng cao với sức hấp dẫn rộng rãi. Chúng tôi cung cấp cho các trường các dịch vụ dưới đây:

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh

– Xây dựng thương hiệu chuyên sâu

– Các mô-đun và nguồn lực đào tạo marketing

– Trang web của trường

– Tương tác mạng xã hội

– Tiếp cận cộng đồng

– Các tài liệu mẫu như thư phụ huynh, khảo sát, tài liệu quảng cáo và tờ rơi

– Các sự kiện và chương trình đặc biệt để thu hút phụ huynh và học sinh tiềm năng

– Hỗ trợ truyền thông trường học

5. Nguồn nhân lực

HVHC hợp tác với lãnh đạo trường để xây dựng một chiến lược nguồn nhân lực toàn diện. Chúng tôi quản lý tất cả các khía cạnh của nguồn nhân lực, chẳng hạn như tuyển dụng, bảng lương và lợi ích, dịch vụ hội đồng nhà trường và các quy định. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

– Kế hoạch nhân sự của trường

– Tuyển dụng giảng viên và nhân viên (Bao gồm giáo viên trong nước và quốc tế)

– Dịch vụ quản trị trường

– Quản lý biên chế và quyền lợi

– Lưu trữ hồ sơ nhân viên

– Chính sách công việc và hướng dẫn

– Bảng mô tả chi tiết công việc của nhân viên và giáo viên

– Phân bổ tiết dạy cho giáo viên theo định biên khoa học và tuân thủ quy định chung

– Chính sách và sổ tay nhà trường

– Tuân thủ và báo cáo theo quy định pháp luật

6. Cơ sở vật chất

Phát triển và quản lý cơ sở vật chất là khía cạnh rất phức tạp trong hoạt động của trường. Để quản lý cơ sở vật chất luôn ở tình trạng tốt nhất đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Chúng tôi hỗ trợ việc quản trị cơ sở vật chất trên những khía cạnh sau: 

– Tư vấn thiết kế và phát triển trường học bao gồm tổng thể và chi tiết nội thất

– Duy trì chất lượng cơ sở vật chất ở mức độ chuyên nghiệp cao

– Giám sát dịch vụ bảo trì định kỳ

7. Công nghệ

HVHC cung cấp hỗ trợ cho nhiều trường học yêu cầu về công nghệ. Từ cơ sở hạ tầng và quản lý mạng đến hỗ trợ kỹ thuật cho đến quản trị hệ thống học sinh, chúng tôi đảm bảo rằng các trường chúng tôi quản lý có phần cứng và phần mềm phù hợp cho cả ứng dụng giáo dục và kinh doanh. Bao gồm:

– Lớp học và thiết bị văn phòng, phần cứng và phần mềm

– Cài đặt mạng LAN và kết nối mạng

– Hỗ trợ kỹ thuật cấp trang web và xử lý sự cố

– Bảo trì và bảo mật công nghệ

– Quản lý hệ thống thông tin học sinh

8. Chương trình giáo dục và phát triển nhân viên

Trọng tâm trong dịch vụ quản lý của HVHC là chương trình giáo dục và phát triển nhân viên. Trong khi những cân nhắc về tài chính, nguồn nhân lực, quản lý cơ sở và công nghệ đều rất quan trọng đối với thành công chung của trường, thành tích của học sinh là thành phần cốt lõi. HVHC hợp tác với các nhà lãnh đạo trường học, quản trị viên và phụ huynh để đưa ra tầm nhìn cho các trường học chất lượng, học sinh tốt và một tương lai vững mạnh.

Mô hình giáo dục của HVHC bao gồm 8 nguyên tắc để cung cấp cho mỗi trường những nét riêng của nó. Những nguyên tắc này là thành tích của học sinh, thời gian học tập bổ sung, môi trường an toàn, phát triển chuyên môn, hỗ trợ cộng đồng, công nghệ tích hợp, sự tham gia của phụ huynh, chương trình giảng dạy liên kết. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp:

– Lập kế hoạch và phát triển chương trình giảng dạy

– Quản trị hệ thống học tập

– Giám sát công nhận

– Các mẫu tài liệu, chẳng hạn như kế hoạch thành tích học sinh (được cá nhân hóa)

– Các công cụ và kỹ thuật quản lý lớp học

– Điểm chuẩn đánh giá khả năng học tập

– Kế hoạch cải tiến tùy chỉnh theo từng học sinh

– Phương pháp phát triển chuyên nghiệp sáng tạo

9. Phát triển các chương trình ngoại khóa cho học sinh

Các chương trình ngoại khóa có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Nhà trường cần phát triển các chương trình ngoại khóa không chỉ giới hạn bởi thể thao và âm nhạc. Các câu lạc bộ chuyên biệt cần được hình thành trong trường học để bất kỳ em học sinh nào cũng được hòa nhập trong một lĩnh vực mà mình yêu thích, tìm thấy chính mình trong các câu lạc bộ sở thích. Chúng tôi có danh sách 30 câu lạc bộ chuyên biệt có thể được hình thành trong nhà trường và phương thức hoạt động bền vững.

10. Hệ thống giám sát hoạt động

Sau tất cả sự nỗ lực trên từng phần thì hệ thống giám sát hiệu quả hoạt động nói lên tất cả sự nỗ lực của các bộ phận và công tác quản trị trong nhà trường. Chúng tôi cung cấp hệ thống giám sát hiệu quả và chuyên nghiệp nhằm đánh giá kết quả toàn diện theo sau hệ thống báo cáo tài chính doanh thu và lợi nhuận.

Tại sao nên thuê dịch vụ quản lý và vận hành trường học?

Việc thuê dịch vụ quản lý và vận hành trường học chuyên nghiệp sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí; đồng thời, có thể tập trung phát triển chất lượng giảng dạy – yếu tố cốt lõi mang lại thành công cho nhà trường. Theo một khảo sát các trường học tại Mỹ, những trường sử dụng dịch vụ quản lý và vận hành trường học đạt được những kết quả cao hơn (Khảo sát năm 2017):

– Tuyển sinh tăng bình quân 80% đối với các trường phổ thông sau khi thuê dịch vụ quản trị trường chuyên nghiệp.

– Chỉ số hài lòng và hạnh phúc của học sinh tăng 86%

– Tín nhiệm của phụ huynh tăng 65% so với phương thức quản trị cũ.

– Doanh thu tăng 120%

– Lợi nhuận tăng vượt bậc do tăng doanh thu và tối ưu hóa chi phí.

– Nhân đôi số học sinh trong một số trường ở New York, Boston. Tất cả các trường đều có học sinh trong danh sách chờ.

Tại Việt Nam, các chủ đầu tư đã sử dụng dịch vụ này và gặt hái được những thành công lớn nhờ tiết kiệm được chi phí và không phải trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm trong ngành.

Dịch vụ khác

Quản lý tòa nhà văn phòng

Quản lý tòa nhà văn phòng

Tòa nhà văn phòng là nơi đặt trụ sở làm việc của các tổ chức, doanh nghiệp. Việc đảm bảo sự tiện lợi, văn minh khi sử dụng tòa nhà luôn là ưu tiên
Quản lý trung tâm thương mại

Quản lý trung tâm thương mại

Quản lý trung tâm thương mại hướng tới xây dựng không gian mua sắm hiện đại, đem lại những trải nghiệm tiện nghi mang tầm quốc tế.
Quản lý khu đô thị

Quản lý khu đô thị

Từ việc quản lý vận hành hàng ngày cho tới tư vấn phát triển dành cho khu đô thị, chúng tôi mang đến những lời khuyên và tư vấn phù hợp nhất
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN HVHC

Văn phòng giao dịch: Lầu 7, Cao ốc Văn Phòng Lucky Star - Số 102 Bis Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Trụ sở: 131/7/58 Đường TTH 20, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Hotline: 0988 103 136 - Mr Cường

Email: info@hvhc.com.vn

Web: www.hvhc.com.vn

Đăng ký nhận tin
Facebook Twitter Skype    16910 Online : 2
© Copyright 2020 HVHC - Designed by Viet Wave