Quản lý khu công nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

BẤT ĐỘNG SẢN HVHC

Hotline:

0988 103 136

Dịch vụ

Quản lý khu công nghiệp

I. Chức năng của Trung tâm Quản lý Khu công nghiệp

Trung tâm Quản lý khu công nghiệp là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, có chức năng quản lý, khai thác, vận hành các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống công trình Trạm xử ]ý nước thải; Quản lý, vận hành Bãi chôn lấp chất thải rắn công nghiệp KCN; Tư vấn dịch vụ trong các khu công nghiệp.

II. Nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý Khu công nghiệp

1. Lập kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng và bảa trì công trình kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp được giao quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2. Tổ chức vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo phát huy hiệu quả công trình Trạm xử lý nuớc thải, Bãi chôn lấp chất thải rắn công nghiệp KCN;

3. Thay mặt chủ đầu tư quản lý các dự án xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách do UBND tỉnh giao: Ký kết hợp đồng tư vấn, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng thi công xây lắp, giám sát thi công, quyết toán các công trình hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của Nhà nước;

4. Ký hợp đồng thu tiền sử dụng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, tiền phí sử dụng dịch vụ khu công nghiệp, tiền xử lý nước thải, tiền xử lý chất thải rắn; thu và nộp ngân sách nhà nước theo chế độ qui định; Quản lý. sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được giao để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo qui định hiện hành;

5. Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp và các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng, máy móc, thiêt bị, phương tiện của Trạm xứ lý nước thái theo chế độ quy định; đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường,- trật tự an toàn đối với Bãi chôn lấp chất thải rắn nói riêng và trong khu công nghiệp nói chung; Thay mặt chủ đầu tư tổ chức thi công các công trình xây dựng hạ tầng theo qui định của pháp luật;

6. Tư vấn các dịch vụ về đầu tư xây dựng trong khu công ngniệp; Tư vấn lập các dự án đầu tư; Tư vấn giám sát thi công công trình; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn quản lý công trình cho các chủ dự án, chủ đầu tư; Tư vấn làm các thủ tục lập Bản đăng kỷ đạt tiêu chuẩn môi trường; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tư vấn xây dựng, lắp đặt các hệ thống xử lý sơ bộ chất thải cho các doanh nghiệp khu công nghiệp;

7. Cung ứng dịch vụ hành chính công; Tư vấn về quá trình thực hiện, nội dung, yêu cầu cần đáp ứng; Giúp hoàn thiện một số thủ tục hành chính cụ thể.

8. Tư vấn cung ứng các dịch vụ về lao động, việc làm cho người lao động.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

10. Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; Tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

11. Tư vấn pháp luật về hải quan, tài chính, thuế và các lĩnh vực khác mà luật pháp cho phép.

III. Quyền hạn của Trung tâm Quản lý Khu công nghiệp

1. Được trực tiếp quan hệ với các Sở, Ban, ngành trong tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến dịch vụ tư vấn khu công nghiệp.

2. Được ký kết, hợp đồng tư vấn đầu tư với các doanh nghiệp trong tỉnh theo nhiệm vụ được giao trên cơ sở pháp luật Việt Nam.

Trong các hoạt động tư vấn đầu tư được phép liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện công việc.

3. Được ký kết hợp đồng dịch vụ với các cơ sở đào tạo nghề và các tố chức, cá nhân nhằm tổ chức hoạt động tư vấn về lao động việc làm cũng như việc cung ứng lao động kịp thời cho nhà đầu tư.

4. Được thu các loại phí dịch vụ theo quy định hiện hành.

IV. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Các phòng, bộ phận chuyên môn:

     + Phòng Tổ chức - Hành chính;

     + Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

     + Phòng Tài chính - Kế toán.

    + Bộ phận: Quản lý vận hành Trạm xử lý nước thải KCN.

Trung tâm làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Giám đốc là người trực tiếp quản lý và điều hành, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm trước Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Cụm Công Nghiệp.

V. DỊCH VỤ KCN VÀ CCN

1. DỊCH VỤ BẢO VỆ

- Đảm bảo an ninh phía ngoài hàng rào của Doanh nghiệp

- Tuần tra ngày và đêm tại các khu vực trong KCN

- Xử lý các tình huống gây rối loạn trận tự xã hội trong KCN

- Bảo vệ các tài sản của chung KCN

- Phối hợp với Tổ vệ sinh môi trường KCN,  xử lý kịp thời các trường hợp xả thải bất hợp pháp ra phía ngoài hàng rào Doanh nghiệp

- Phối hợp, báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng

2. Dịch vụ chăm sóc cây xanh, vệ sinh công cộng:

- Làm cỏ vỉa hè và các khu vực khác trong KCN, ngoài hàng rào Doanh nghiệp

- Chỉnh, tỉa cây xanh phù hợp cảnh quan

- Thu dọn rác thải, dọn vệ sinh phía ngoài hàng rào Doanh nghiệp trong KCN

- Tưới cây hàng ngày.

- Thực hiện, phối hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp về cảnh quan cây xanh ngoài hàng rào.

- Phối hợp với bảo vệ, phản ánh kịp thời các trường hợp xả thải bất hợp pháp ra phía ngoài hàng rào Doanh nghiệp

3. Dịch vụ điện chiếu sáng công cộng.

- Đảm bảo chiếu sáng ngoài hàng rào vào ban đêm, góp phần tằng cường an Ninh, tạo điều kiện doanh nghiệp làm việc ca đêm.

- Phối hợp theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Dịch vụ khác

Quản lý tòa nhà văn phòng

Quản lý tòa nhà văn phòng

Tòa nhà văn phòng là nơi đặt trụ sở làm việc của các tổ chức, doanh nghiệp. Việc đảm bảo sự tiện lợi, văn minh khi sử dụng tòa nhà luôn là ưu tiên
Quản lý trung tâm thương mại

Quản lý trung tâm thương mại

Quản lý trung tâm thương mại hướng tới xây dựng không gian mua sắm hiện đại, đem lại những trải nghiệm tiện nghi mang tầm quốc tế.
Quản lý khu đô thị

Quản lý khu đô thị

Từ việc quản lý vận hành hàng ngày cho tới tư vấn phát triển dành cho khu đô thị, chúng tôi mang đến những lời khuyên và tư vấn phù hợp nhất
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN HVHC

Văn phòng giao dịch: Lầu 7, Cao ốc Văn Phòng Lucky Star - Số 102 Bis Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Trụ sở: 131/7/58 Đường TTH 20, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Hotline: 0988 103 136 - Mr Cường

Email: info@hvhc.com.vn

Web: www.hvhc.com.vn

Đăng ký nhận tin
Facebook Twitter Skype    16912 Online : 1
© Copyright 2020 HVHC - Designed by Viet Wave